τα εστιατόριά μας

The Italian / TRURO

Εστιατόριο TRURO, Cornwall

114 Kenwyn street - TR13 DJ TRURO, Cornwall

Δείτε την ιστοσελίδα